Política de privadesa

Avís legal i condicions d’ús de la web

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: L’empresa titular del website és Cendra gràfica. Coop.V., amb domicili al Carrer Sants, 31, 46800 Xàtiva (València), amb número de CIF F40657652. Correu electrònic de contacte info@ubeefe.com, inscrita al Registre Mercantil de València.

Condicions d’ús de la web

Usuaris

L’accés o l’ús dels websites de Ubeefe atribueixen la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés o ús, les Condicions d’ús reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resulten de compliment obligat.

Propietat intel·lectual i industrial

Ubeefe, com a titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements que hi ha (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, accés i ús) són titularitat de Ubeefe o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Ubeefe. l’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Ubeefe

Exclusió de garanties i responsabilitat

Ubeefe no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Ubeefe es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als seus websites o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’una tercera part, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions d’Ús.

Ubeefe perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol ús indegut dels seus websites i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Modificacions

Ubeefe es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes als seus websites, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten com la manera en què hi apareguin presentats o localitzats.

Enllaços

En cas que en els websites s’hi disposin enllaços o text d’ancoratge cap a altres llocs d’Internet, Ubeefe no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Ubeefe assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç que pertany a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació que hi hagi en aquests textos d’ancoratge o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt